Jaarverslag Nijestee 2017

Verantwoording bestuur

Voor u ligt het jaarverslag van Nijestee over 2017. We vertellen wat we het afgelopen jaar van plan waren en in hoeverre we onze doelen hebben gehaald.

Het kon minder
Laat ik ermee beginnen om op z’n Gronings te zeggen: ‘Het kon minder.’ Maar serieus: als ik terugkijk op 2017, dan ben ik blij met de resultaten die we kunnen laten zien. Bij de meeste woningcorporaties blijft het aantal betaalbare huurwoningen gelijk of krimpt het aantal door verkoop. Nadat de crisis voorbij leek te zijn en we onze financiën op orde hadden, besloten we in 2016 om iets bijzonders te doen als corporatie: we wilden ons aantal sociale huurwoningen laten groeien. Dat lukt en dat is goed voor de stad. De stad Groningen blijft een gewilde plek om te wonen, de inkomens liggen gemiddeld lager dan in de randstad dus de behoefte aan betaalbare huurwoningen is groot. Daarnaast is Groningen een studentenstad bij uitstek, er is veel vraag naar betaalbare woonruimte voor jongeren. Als corporatie zijn we opgericht om mensen met een laag inkomen een goed dak boven hun hoofd te bieden. Daarom doen we waar de stad behoefte aan heeft.

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen
De laatste jaren hebben we maar mondjesmaat nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Gelukkig is daar in 2017 verandering in gekomen. Nieuwbouw is het antwoord op veel problemen. Met nieuwe woningen bouwen we een kwaliteit waar ook toekomstige generaties van profiteren. Nieuwe woningen zijn energiezuinig, goed geïsoleerd en comfortabel om in te leven. Daarom blijven we bouwen, bouwen en nog eens bouwen. In 2017 leverden we 575 woningen op, waaronder 465 voor buitenlandse studenten. Daarnaast hebben we 48 woningen onder handen, nog eens 765 in ontwikkeling en 100 in onderzoek.

Bestaande woningen duurzaam verbeteren
Een andere opgave waar we voor staan is om bestaande woningen te verbeteren, zodat bewoners kunnen besparen op hun energielasten. We waren van plan om met ingang van 2016 300 woningen per jaar aan te pakken. Na wat opstartproblemen, zijn we nu goed op weg. Eind 2017 stond de teller op 465 verbeterde woningen, inclusief 150 studio’s aan het Damsterdiep met betere isolatie en zonnepanelen. In dit tempo gaan we de komende jaren door. Er waren eind 2017 nog 202 woningen in uitvoering en we bereidden de verbetering voor van 151 woningen. De medewerking van bewoners is hierbij cruciaal: zij moeten akkoord gaan met ons plan, anders gaat het niet door. Onze ervaring is dat bewoners graag willen dat de woning verbeterd wordt, ook al staat daar een (beperkte) huurverhoging tegenover. Als er weer een rij woningen klaar is, krijgen we steeds vaker de vraag wanneer de woning van de bewoners in de buurt van deze verbeterde woningen aan de beurt is. Op deze manier komen we een heel eind in de goede richting, samen met bewoners.

Samenwerking met de gemeente
De stad Groningen groeit dan wel, het blijft een overzichtelijk werkgebied. We werken al jarenlang nauw samen met de gemeente op bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau. De samenwerking is met de Woningwet geformaliseerd: voor een aantal onderwerpen moet goedkeuring verleend worden. In de praktijk is de samenwerking niet veranderd. De lijnen zijn kort en we weten van elkaar wat we aan elkaar hebben.

Ruimte en zeggenschap voor huurders
We willen dat huurders zich thuis voelen in een woning en veilig voelen in de buurt waar ze wonen. Daarom bieden we bewoners ruimte om te kiezen hoe ze willen wonen. Bij een nieuwe schilderbeurt bieden we vaak de keuze om mee te praten over de nieuwe kleuren. En als bewoners ideeën hebben om hun buurtje op te fleuren, dan werken we daar graag aan mee. Daarnaast willen we graag met huurders in overleg over ons beleid, over de huurprijzen, over de manier waarop we onderhoud organiseren of omgaan met de woonruimteverdeling. Voor dat soort onderwerpen wisselen we van gedachten met onze Participatieraad, een elftal huurders van divers pluimage. We zijn dankbaar dat deze mensen zich willen inzetten voor de belangen van de huurders van Nijestee.

 

Pieter Bregman
Algemeen directeur / bestuurder