Colofon

Nijestee is met ruim 13.000 woningen de grootste corporatie in de stad Groningen en heeft bezit in vrijwel alle wijken. Behalve woningen verhuurt Nijestee 1.000 andersoortige verhuurbare eenheden, zoals garageboxen en bedrijfspanden. Nijestee is op 31 december 1998 ontstaan na een fusie tussen Groninger corporaties Gruno en Groningen.

Het jaarverslag 2017 is in eigen beheer opgesteld.

Postadres:                                                                  Postbus 447, 9700 AK Groningen
Bezoekadres:                                                             Damsterplein 1
Telefoon:                                                                     (050) 853 35 33
Internet:                                                                      www.nijestee.nl

Kirra Jaarverslag

Het rapport (PDF) en de website is ontwikkeld in Kirra Jaarverslag (woningcorporaties).