Duurzaam wonen

5.1 Op weg naar gemiddeld label B in 2020

Woningcorporaties zijn verplicht bij de verhuur van een woning aan een nieuwe huurder een energielabel te overhandigen. Dit label is een letter en loopt van A (heel energiezuinig) tot en met G (niet energiezuinig). Als corporaties hebben we afgesproken dat al onze huurwoningen eind 2020 gemiddeld label B hebben. De laatste jaren is de systematiek van de labels veranderd: er wordt nu gewerkt met een Energie Index (EI). De EI is een cijfer dat de duurzaamheid van de woning aangeeft, duurzaamheid is onderdeel van de WWS punten.

Voor corporaties en huurders leidde de invoering van een volgende meetmethode tot verwarring, vaak zijn er verschillen tussen de uitkomsten van de EI en het energielabel. Daarnaast merkten we in de praktijk dat woningen na verbetering soms slechter scoorden in de nieuwe systematiek dan we van tevoren hadden verwacht. Dat maakt het lastig om onze route naar gemiddeld label B uit te zetten. Daarom ontwikkelden we maar liefst tien verschillende manieren om onze woningen energiezuinig te maken. 

Het 10 stromenbeleid van Nijestee:

 1. Woningen energiezuinig verbeteren
 2. Individuele besparende maatregelen
 3. Verduurzaming tijdens verhuizing
 4. Energiezuinig wonen in een VvE
 5. Zonnepanelen op verzoek
 6. Weg met enkel glas (vanaf 2018)
 7. Blokverwarming in het noordwesten van de stad op aardwarmte
 8. Energieneutrale nieuwbouw
 9. LED-verlichting in algemene ruimten
 10. Op verzoek van bewoners en dringend

In totaal zetten we 1.400 labelsprongen in 2017 en kwamen we uit op een EI van 1,61.

5.2 Bestaande woningen energiezuinig maken

Ieder jaar verbeteren we bestaande woningen, zodat mensen op hun energierekening kunnen besparen. We verbeteren dan de isolatie en ventilatie of vervangen installaties in hele straten en huizenblokken. Voor 2017 wilden we 300 woningen op die manier opleveren. Eind 2017 stond de teller op in totaal 465 opgeleverde woningen, waaronder 150 studio’s aan het Damsterdiep. Daarnaast zijn 202 woningen nog in uitvoering en bereidden we de verbetering voor van 151 woningen.

Woningen Opgeleverd In uitvoering In ontwikkeling
Oosterparkwijk      
Goudenregenplein 2-12 6    
Irislaan 1-9B en Zaagmuldersweg 35-39 20    
Kamperfoeliestraat 3-39A en Goudenregenstraat 4-12 25    
Klaprooslaan 1-13B, Zaagmuldersweg 61 en Seringenhof 48 21    
Zaagmuldersweg 13-33B 33    
Anemoonstraat 1-15 en Klaprooslaan 15-19 30    
Heesterpoort 2-4B 6    
Irislaan 64-72A en Oliemuldersweg 88-106B 40    
Laurierstraat 3-27 15    
Kamperfoeliestraat en omgeving   37  
Studio’s Damsterdiep 150    
       
De Wijert      
De Genestetstraat 14-72 30    
       
Selwerd      
Beukenlaan en omgeving 56    
Esdoornlaan 33    
Eglantierstraat 20-84   33  
Eglantierstraat 1-95   48  
       
Kostverloren   84  
Gerard Doustraat      
       
Lewenborg*      
Roer     97
Wimpel 65-82     18
Wimpel 30-47     18
Wimpel 1-18     18
  465 202 151

Lewenborg*: de woningen aan Roer en Wimpel zijn op verzoek van bewoners aan onze plannen toegevoegd (via stroom 10). Omstreeks 1990 zijn in deze straten 222 portiek-etagewoningen met gewassen betonschil van kunststofkozijnen voorzien. Daarbij is toen geen (extra) isolatie aangebracht. We kregen met regelmaat klachten over tocht en vocht. Voor de eerste blokken maakten we in 2017 een plan dat we in 2018 willen uitvoeren.

Boodschappenlijstje verbetering 114 woningen in Selwerd

 • 32.000 manuren (4.000 dagen, bijna 11 jaar)
 • 50 onderaannemers en leveranciers
 • 70 Nijestee vakmannen (exclusief onderaannemers en leveranciers)
 • 2.200 m2 dubbelglas
 • 600 m2 aan gevelpanelen
 • 146 nieuwe deuren
 • 235 uitzetramen
 • 342 stuks zonnepanelen
 • 30 containers afval van bewoners
 • 150 m3 vulling spouwmuurisolatie
 • 1.500 isolatieplaten
 • 600 stuks nieuwe radiatoren
 • 114 nieuwe warmtemeters
 • 32 opslagcontainers
 •  2,4 miljoen euro
 • 230 bewoners

Dit boodschappenlijstje is voor de 114 woningen die we aan de Esdoornlaan en Eglantierstraat duurzaam verbeterden.

5.3 Ruimte voor individuele keuzes

We willen ook huurders die in VvE-complexen wonen of in bouwblokken waarin we woningen hebben verkocht de mogelijkheid bieden om energie te besparen. Daarom startten we eind 2017 een pilot in samenwerking met Groningen Woont Slim. Het gaat om een VvE-complex aan de Multatulistraat in De Wijert. Zowel de huurders van Nijestee als woningeigenaren die in dit complex wonen kunnen aan de pilot meedoen. We richtten een modelwoning in met daarin alle energiebesparende maatregelen die in de woning mogelijk zijn, zoals HR++ dubbelglas, een nieuwe voordeur of geautomatiseerde ventilatie. Huurders en kopers konden zelf bepalen wat zij in hun woning willen veranderen, per maatregel is een prijs bekend. We boden ook energiebesparende maatregelen aan voor het totale woongebouw, zoals het aanbrengen van isolatie van de spouwmuur of zonnepanelen. Deze maatregelen kunnen alleen worden uitgevoerd als de VvE daarmee akkoord gaat. 

Wanneer huurders ervoor kiezen om mee te doen aan deze pilot dan krijgen ze een kleine huurverhoging. Deze verhoging is lager dan de gemiddelde energiebesparing. De woningeigenaren betalen de aanpassingen zelf en kunnen daarbij gebruik maken van een aantrekkelijke lening. Wanneer deze nieuwe manier van samenwerken een succes is, gaan we in de toekomst meer VvE-gebouwen energiezuiniger maken. Daarnaast ontwikkelen we verdere mogelijkheden om voor individuele huurders energie te besparen in complexen waar we woningen hebben verkocht.

5.4 Aardwarmte niet zonder problemen

Op 1 juni 2016 ondertekenden we een overeenkomst met WarmteStad, een BV opgericht door de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Het plan was om in het noordwesten van de stad 10.000 woningen op aardwarmte aan te sluiten. De aardwarmte is te gebruiken via boringen op drie kilometer diepte.  Voor Nijestee ging het om woningen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen die gebruik maken van blokverwarming. Het voornemen was om ook toekomstige nieuwbouw in dit gebied op het warmtenet aan te sluiten. De voorbereidingen voor een eerste boring waren in volle gang, maar eind 2017 bracht het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een kritisch rapport uit over de voortgang van het aardwarmteproject van WarmteStad. Zo vond de toezichthouder dat het risico op aardbevingen stelselmatig werd onderschat door de partijen. Het warmtenet in het noordwesten van de stad loopt hiermee vertraging op. Het warmtenet is nu uitgerold tot de ring en zal in 2019 een vervolg krijgen. Op dit moment wordt met een tijdelijke installatie warmte opgewekt. In 2018 zal de nieuwe bron gekozen worden, ondertussen zullen mobiele warmte-installaties ervoor zorgen dat, daar waar warmte nodig is, deze ook geleverd worden. In 2017 hebben we de woningen die gebruikmaken van blokverwarming nog niet aan WarmteStad overgedragen.

5.5 Zonnepanelen op verzoek en LED-verlichting

Eigenaren van woningen kunnen zelf beslissen of ze zonnepanelen op hun dak aanbrengen of niet. Huurders zijn afhankelijk van hun verhuurder. Wij bieden al meerdere jaren zonnepanelen aan, met name aan huurders van woningen met een eigen dak. Dat doen we samen met de lokale energiecoöperatie Grunneger Power. Zij verspreiden voorlichtingsmateriaal en geven antwoord op vragen over de opbrengst en de techniek. Sinds 2015 maakten circa 250 huurders hiervan gebruik en konden we ruim 1.500 zonnepanelen op verzoek plaatsen. In 2017 plaatsten we gemiddeld zes panelen op 72 woningen. 

Daarnaast hebben we in de meerjarenbegroting tot 2020 € 80.000 per jaar opgenomen om verlichting in algemene ruimten, buitenruimten en liften te vervangen door LED. Met LED-lampen verhogen we de veiligheid, tegelijkertijd is dit een rendabele investering: deze lampen verbruiken minder elektriciteit, gaan langer mee en onze vakmannen hoeven minder vaak op pad om kapotte lampen te vervangen. De nieuwe energiezuinige armaturen verdienen zich in zeven jaar terug. In 2017 vervingen we circa 1.200 armaturen in de bestaande bouw. Bij nieuwbouw is LED-verlichting in algemene ruimten standaard.